Wat spreken we met elkaar af?

In principe staat het deelnemen aan de activiteiten voor iedereen open. De Stichting Nationale Gedenkdagen (SNGV) behoudt zich het recht voor om activiteiten, welke niet passen binnen de uitgangspunten van de SNGV te weigeren. De SNGV zal in voorkomende gevallen met behulp van de overheidsdiensten (politie, brandweer of anderen) niet-welkome deelnemers van het parkoers verwijderen. In ieder geval worden geweigerd:

  • collectanten;
  • commerciële handel op de vrijmarkt;
  • horeca en commerciële verkoop, welke zonder voorafgaande toestemming van de SNGV een verkooppunt inrichten.

Door de SNGV, de politie, de brandweer en de GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen) zal continu toezicht gehouden worden op de veiligheid. Overtreding van de veiligheidsregels wordt bestraft met verwijdering van het parkoers.

De veiligheid wordt getoetst op de algemene voorschriften, gebaseerd op de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) en het voor het evenement opgestelde veiligheidsplan en draaiboek. De diverse deelnemers kunnen de algemene en de specifiek voor de eigen activiteit geldende voorschriften opvragen bij hun eigen contactpersoon binnen de SNGV.

Zijn er nog afsluitingen in Vlaardingen tijdens Koningsdag?

Op de website van de gemeente Vlaardingen vindt u meer informatie over afsluitingen tijdens Koningsdag,